Ασφαλιση κατοικιας

Η ασφάλιση περιουσίας αφορά και την κατοικία αλλά και την επιχείρηση σας. Η περιουσία, είτε αφορά την κατοικία, το εξοχικό, την επαγγελματική στέγη, αποτελεί δημιούργημα μόχθου και αγωνίας και είναι ανά πάσα στιγμή εκτεθειμένη είτε σε φυσικούς κινδύνους είτε σε κινδύνους από λανθασμένες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Συνεπώς η ασφάλιση περιουσίας σας παρέχει προστασία παρεπόμενης απώλειας κερδών από τις συνέπειες φθοράς της περιουσίας σας.

ασφάλιση περιουσίας

ΑΣΦΑΛΙΣΗ κατοικιασ - ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

-Πυρκαγιά
-Κλοπή
-Σεισμό
-Ασφάλεια σκαφών,πλοίων, αεροσκαφών
-Ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Εμείς κατόπιν ενδελεχούς έρευνας της αγοράς σας προτείνουμε προγράμματα ασφάλιση περιουσίας που καλύπτουν μια σειρά από κινδύνους όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια και κλοπή. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, υπάρχουν διάφορες επιλογές ασφάλισης περιουσίας που περιλαμβάνουν:

• Η κάλυψη της Πυρκαγιάς δεν καλύπτει μόνο την Πυρκαγιά αυτή καθ’ αυτή και τις ζημιές που προκαλεί στο κτήριο, αλλά και το περιεχόμενό σας εφόσον είναι ασφαλισμένο και δηλωμένο, αλλά κυριότερα τις ζημιές προς Τρίτους. Η φωτιά είναι ένας ανεξέλεγκτος παράγοντας που δυστυχώς δεν περιορίζεται από τοίχους και μεταφέρεται σε όμορα κτήρια ή άλλους ορόφους του ίδιου κτηρίου τα οποία οφείλουμε να αποζημιώσουμε με την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Προς Τρίτους.

• Μαζί με την κάλυψη της Κλοπής, έχουμε μια εξίσου σημαντική κάλυψη, που είναι αυτή της αποζημίωσης για τυχόν φθορές που θα προκαλέσει ο διαρρήκτης στο κτήριο, καθώς κατά την προσπάθειά του να εισέλθει στο χώρο μας, μπορεί να κόψει κάγκελα, μπορεί να τρυπήσει τοίχο, μπορεί να σπάσει κλειδαριές ή να αχρηστεύσει κουφώματα. Όλα αυτά καλύπτονται από την κάλυψη Ζημιές Κλεπτού στην Οικοδομή.

• Η κάλυψη του Σεισμού, με μια μικρή απαλλαγή επί της ασφαλιζόμενης αξίας κτηρίου σε όλες τις εταιρίες, σας καλύπτει για τις ζημιές ή την καταστροφή του κτηρίου από το πιο απρόβλεπτο φυσικό φαινόμενο και ειδικά σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα.

• Τέλος, μια από τις κυριότερες και πιο συνήθεις καλύψεις, είναι η κάλυψη της Πλημμύρας. Το νερό είναι δύσκολο να περιοριστεί και ειδικά σε ένα έκτακτο καιρικό φαινόμενο που δεν έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε σωστά. Φυσικά όμως επειδή οι ζημιές από το νερό δεν προέρχονται μόνο από πλημμύρες και φυσικά φαινόμενα, αλλά και από διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης ή/και κλιματισμού, έχουμε μεριμνήσει για κάλυψη και αυτών.

Συνεπώς η συγκεκριμένη ασφάλεια σας παρέχει προστασία παρεπόμενης απώλειας κερδών από τις συνέπειες φθοράς της περιουσίας σας.

ασφάλιση περιουσίας

Πέρα από αυτές όμως που είναι οι πιο βασικές και συνήθεις καλύψεις που περιλαμβάνει ένα ασφαλιστήριο Πυρός (Προστασίας Περιουσίας), υπάρχουν διάφορες άλλες καλύψεις που σε μια δύσκολη στιγμή μας διώχνουν το βάρος των εξόδων από πάνω μας. Μερικά παραδείγματα: Ιδία Ζημιά κεντρικού λέβητα θέρμανσης, έξοδα άντλησης υδάτων, έξοδα αρχιτέκτονα μηχανικού, θραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο ή τυχαία θραύση κρυστάλλων, αποκομιδή ερειπίων και κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής κατοικίας.